ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         83.13%
ค่อนข้างพอใจ :         15.03%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.41%
ค่อนข้างพอใจ :         15.74%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.80%
ค่อนข้างพอใจ :         14.64%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.41%
ค่อนข้างพอใจ :         16.05%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
....................................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

  

นายพิชิต  แก้วทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

....................................................
นายชินศักดิ์   ศิริศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

                                ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล จ. พิจิตร

  
  การจัดงาน่วันแตงโม โชว์กรงนก ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557
การจัดงาน่วันแตงโม โชว์กรงนก ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557
อ่านต่อ..   
  งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล โดย นายพิชิต แก้วทอง นายก อบต.หนองปลาไหล , นายเฉลา คำมี , นายประเทือง สังข์กร รองนายก อบต. และพนักงานส่วนตำบล....
อ่านต่อ..   

 
  
ขอเชิญประชุมสภา ประจำเดือน พฤษภาคม 2557   [ 21/4/2557 11:41:29 ]
ขอเชิญประชุมสภาประจำเดือน เมษายน 2557   [ 27/3/2557 11:38:59 ]
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)   [ 17/3/2557 9:13:33 ]
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการสำรวจ พร้อมจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรียนที่ดิน และภาษีป้าย   [ 14/3/2557 12:04:20 ]
ขอเชิญประชุมสภา ประจำเดือน มีนาคม 2557   [ 10/3/2557 11:40:22 ]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557   [ 9/1/2557 14:45:45 ]
ขอเชิญร่วมมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลหนองปลาไหล   [ 20/12/2556 12:41:48 ]
     
 
 
 
 [ 26/12/2556 14:18:17 ] http://www.dla.go.th
 
 
    
 
 [ 4/7/2555 11:33:13 ] กองทุนประกันภัยพิบัติ:มาตรการฟื้นความเชื่อมั่น
 [ 4/7/2555 11:30:21 ] หรือไทยจะเสียเปรียบตลอดการ
 [ 20/7/2552 9:51:10 ] การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดความรู้ไข่ไก่
 [ 20/7/2552 9:50:42 ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 20/7/2552 9:49:14 ] สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:25:31 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 635 ร่วมแสดงความคิดเห็น 22-ตค.-13 ตอบ 0/อ่าน 98
ห้ามเข้า 650 ไฟฟ้าไม่พอ 10-กค.-13 ตอบ 1/อ่าน 25
ห้ามเข้า 651 ขาดแคลนน้ำ 11-เมย.-13 ตอบ 1/อ่าน 28
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์/โทรสาร 056 – 619875 Email :
Copyright 2014.nhongplalai.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.