ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         83.13%
ค่อนข้างพอใจ :         15.03%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.41%
ค่อนข้างพอใจ :         15.74%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.80%
ค่อนข้างพอใจ :         14.64%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.41%
ค่อนข้างพอใจ :         16.05%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
....................................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

  

นายพิชิต  แก้วทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

........................................
นายชินศักดิ์   ศิริศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

                                ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล จ. พิจิตร

  
  กิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี้ยวสาววังทรายพูน ครั้งที่ 25 ระยะที่ 1
กิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี้ยวสาววังทรายพูน ครั้งที่ 25 ระยะที่ 1การจัดเตรียมแปลงนา เฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นข้าว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
อ่านต่อ..   
  BIG CLEANING DAY รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตำบลหนองปลาไหล
BIG CLEANING DAY รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
อ่านต่อ..   

 
  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุฯชื่อพัสดุ รถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน   [ 2/8/2559 15:46:06 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)   [ 2/8/2559 15:38:51 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไก้รับจัดสรร และราคากลางงานก่อสร้าง   [ 11/5/2559 10:57:29 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางการงานก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านทรัพย์เจริญ   [ 27/1/2559 10:50:32 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางการงานก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์ทอง   [ 27/1/2559 10:47:32 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางการงานก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาไหล   [ 27/1/2559 10:36:20 ]
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   [ 4/11/2558 14:50:06 ]
     
 
 
 
 [ 26/12/2556 14:18:17 ] http://www.dla.go.th
 
 
    
 
 [ 4/7/2555 11:33:13 ] กองทุนประกันภัยพิบัติ:มาตรการฟื้นความเชื่อมั่น
 [ 4/7/2555 11:30:21 ] หรือไทยจะเสียเปรียบตลอดการ
 [ 20/7/2552 9:51:10 ] การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดความรู้ไข่ไก่
 [ 20/7/2552 9:50:42 ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 20/7/2552 9:49:14 ] สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:25:31 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 635 ร่วมแสดงความคิดเห็นยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 25-พค.-15 ตอบ 827/อ่าน 5976
ห้ามเข้า 669 ช่วยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าหมู่ที่ 1 03-กค.-14 ตอบ 1/อ่าน 286
ห้ามเข้า 650 ไฟฟ้าไม่พอ 10-กค.-13 ตอบ 1/อ่าน 161
ห้ามเข้า 651 ขาดแคลนน้ำ 11-เมย.-13 ตอบ 1/อ่าน 132
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์/โทรสาร 056 – 619875 Email :
Copyright 2014.nhongplalai.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.