ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         83.13%
ค่อนข้างพอใจ :         15.03%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.41%
ค่อนข้างพอใจ :         15.74%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.80%
ค่อนข้างพอใจ :         14.64%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.41%
ค่อนข้างพอใจ :         16.05%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
....................................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  
ผู้ชมขณะนี้ 7 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

  

นายพิชิต  แก้วทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

....................................................
นายชินศักดิ์   ศิริศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

                                ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล จ. พิจิตร

  
  การจัดงาน่วันแตงโม โชว์กรงนก ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557
การจัดงาน่วันแตงโม โชว์กรงนก ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557
อ่านต่อ..   
  งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล โดย นายพิชิต แก้วทอง นายก อบต.หนองปลาไหล , นายเฉลา คำมี , นายประเทือง สังข์กร รองนายก อบต. และพนักงานส่วนตำบล....
อ่านต่อ..   

 
  
สายด่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   [ 18/11/2557 17:07:36 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการและวันทำงานปกตินอกเวลาราชการ   [ 18/11/2557 16:45:37 ]
ประชาสัมพันธ์_เรื่อง_การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อสุขภาพ_ประจำปี_2558   [ 18/11/2557 16:06:23 ]
การให้บริการอินเตอร์เน็ต   [ 18/11/2557 15:56:58 ]
การให้บริการสาธารณภัย   [ 18/11/2557 15:32:30 ]
ขอเชิญประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2557   [ 7/10/2557 16:31:55 ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2557   [ 5/8/2557 16:28:28 ]
     
 
 
 
 [ 26/12/2556 14:18:17 ] http://www.dla.go.th
 
 
    
 
 [ 4/7/2555 11:33:13 ] กองทุนประกันภัยพิบัติ:มาตรการฟื้นความเชื่อมั่น
 [ 4/7/2555 11:30:21 ] หรือไทยจะเสียเปรียบตลอดการ
 [ 20/7/2552 9:51:10 ] การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดความรู้ไข่ไก่
 [ 20/7/2552 9:50:42 ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 20/7/2552 9:49:14 ] สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:25:31 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 635 ร่วมแสดงความคิดเห็น 22-ตค.-13 ตอบ 0/อ่าน 108
ห้ามเข้า 650 ไฟฟ้าไม่พอ 10-กค.-13 ตอบ 1/อ่าน 30
ห้ามเข้า 651 ขาดแคลนน้ำ 11-เมย.-13 ตอบ 1/อ่าน 34
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์/โทรสาร 056 – 619875 Email :
Copyright 2014.nhongplalai.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.