ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         83.13%
ค่อนข้างพอใจ :         15.03%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.41%
ค่อนข้างพอใจ :         15.74%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.80%
ค่อนข้างพอใจ :         14.64%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.41%
ค่อนข้างพอใจ :         16.05%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
....................................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

  

นายพิชิต  แก้วทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

....................................................
นายชินศักดิ์   ศิริศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

                                ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล จ. พิจิตร

  
  การจัดงาน่วันแตงโม โชว์กรงนก ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558
การจัดงานวันแตงโม โชว์กรงนก ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558
อ่านต่อ..   
  งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ในฐานะเป็นเจ้าภาพในเขตอำเภอวังทรายพูน โดยมี ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอวังทรายพ นายก อบต.หนองปลาไหล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. รวมทั้งประชาชนในเขตอำเภอวัทรายพูน ร่วมขบวนแห่รถบุพชาติ ที่ประดับด้วยดอกบัวและดอกไม้ต่าง ๆ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
อ่านต่อ..   

 
  
ราคากลาง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558   [ 16/3/2558 15:53:41 ]
สายด่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   [ 18/11/2557 17:07:36 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการและวันทำงานปกตินอกเวลาราชการ   [ 18/11/2557 16:45:37 ]
ประชาสัมพันธ์_เรื่อง_การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อสุขภาพ_ประจำปี_2558   [ 18/11/2557 16:06:23 ]
การให้บริการอินเตอร์เน็ต   [ 18/11/2557 15:56:58 ]
การให้บริการสาธารณภัย   [ 18/11/2557 15:32:30 ]
ขอเชิญประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2557   [ 7/10/2557 16:31:55 ]
     
 
 
 
 [ 26/12/2556 14:18:17 ] http://www.dla.go.th
 
 
    
 
 [ 4/7/2555 11:33:13 ] กองทุนประกันภัยพิบัติ:มาตรการฟื้นความเชื่อมั่น
 [ 4/7/2555 11:30:21 ] หรือไทยจะเสียเปรียบตลอดการ
 [ 20/7/2552 9:51:10 ] การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดความรู้ไข่ไก่
 [ 20/7/2552 9:50:42 ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 20/7/2552 9:49:14 ] สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:25:31 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 635 ร่วมแสดงความคิดเห็น 22-ตค.-13 ตอบ 0/อ่าน 122
ห้ามเข้า 650 ไฟฟ้าไม่พอ 10-กค.-13 ตอบ 1/อ่าน 37
ห้ามเข้า 651 ขาดแคลนน้ำ 11-เมย.-13 ตอบ 1/อ่าน 41
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์/โทรสาร 056 – 619875 Email :
Copyright 2014.nhongplalai.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.